כאשר אנו רוצים להביא את הרכב שלנו למקום מסוים, אנו פשוט נוהגים בו עד ליעד. אך מה קורה כאשר הרכב מקולקל? מה קורה כאשר איננו מצליחים להתניע אותו, כאשר הוא מתיישן עד כדי קלקול, כאשר הוא נפגע בתאונה המשביתה אותו? בדיוק עבור מקרים כאלה, ע.ש. קונה רכבים לפירוק שירותי גרר באורנית, לכל מטרה. פועלים בישוב אורנית!

שירותי גרר גרירה באורנית