אין כמעט נהג שאינו מכיר את המצב של רכב שנתקע באמצע הדרך, ואינו יכול להמשיך לנסוע. רכב כזה חייב להיות מועבר למוסך באמצעות גרר. ע.ש. קונה רכבים לפירוק מעניק שירותי גרר בהר אדר לכל סוגי הרכבים ולכל מטרה, לא רק לרכבים שנפגעו או נתקעו, אלא גם לרכבים ישנים שאתם מעוניינים להעביר לגריטה או פירוק.

שירותי גרר הר אדר